Search Tags for Bigbang10

💕💕 D-12 until Young Bae's solo in Tokyo 😆 Can't wait from Australia to Japan, Tokyo just for you @__youngbae__ my angel voice, my sun ❤❤ with of course my beautiful sister @bbtopvip ❤Wish you knew how much I love you ❤💕 💕 I will travel the world to see you and the members ❤💕👻🔝💕💕🎶🙊💕 #TOP #T_O_P #Ghost 👻 @choi_seung_hyun_tttop #빅뱅 #최승현 #VIP #Kpop #MADE # #Choiseunghyuntttop #Bigbang #Bingu #빅뱅 #Art #tabi #トップ #GD #GDragon 💖💘 @xxxibgdrgn #Seungri ❤️❤️ @seungriseyo #Taeyang ❤️ @__youngbae__ #Daesung#bigbangtop #빙구 #bigbang10 #0to10 #tttopcollection #youngbae #tttopinstagram #fxxkit #たぷ #Sol
... "Cạch!". "Seung Ri ah, anh vào nhé?". Nhìn bóng lưng nhỏ đang cuốn chặt trong chiếc chăn, anh đóng cửa, bước lại gần. Cảm nhận rõ được một bên đệm lún xuống, nhưng cậu vẫn không quay người lại. Cái con người này lại muốn làm gì vậy?. "Ừm, anh nghĩ trong chuyện vừa rồi anh là người có lỗi, vì vậy xin lỗi em, Seung Ri!". "Tưởng giờ xin lỗi là xong sao? Hừ!". "Vì vậy anh sẽ không ngăn cản em đến công ti làm việc nữa...". "Hừ, may là anh thức thời đó Kwon Ji Yong. Nhưng vụ của Nana vẫn chưa xong đâu!". "Và vụ của Nana, anh thật lòng xin lỗi em! Là anh sai Seung Ri ah!". ... Một lần lụy vợ của Kwon Đại Gia 😂😂😂😂😂😂😂 #bigbang10 #vips #gdragon #top #taeyang #daesung #seungri #LASTDANCE #FXXKIT #GIRLFRIEND #FULLALBUM #MADE   #nyongtory   #ACTIIIMOTTE2017  #gdyb #배고치  #디저트  #배고파  #간식  #배불러  #꿀맛  #냠냠  #쩝쩝  #츄릅  #존맛  #맛있당  #맛스타  #먹방   #푸드스타그램  #인스타푸드 @xxxibgdrgn @choi_seung_hyun_tttop @__youngbae__ @seungriseyo