Search Tags for abstract

Листайте! Scroll! 🔛 🏚 Одна из интересных особенностей Ейска и, возможно, многих городков южных берегов России - деревянные оконные ставни. Их можно увидеть на многих частных домах. Большинство, конечно, в убитом и неухоженном состоянии, но в этом есть что-то... Изюминка местного зодчества. 🏚 One of the interesting features of Yeisk and, perhaps, many small towns on the southern shores of Russia are wooden window shutters. They can be seen in many private homes. The majority, of course, in the killed and not well-groomed state, but there is something ... The highlight of local architecture. __________
EXPOSITIEAGENDA 2017/2018 In november en december van dit jaar is Greet haar werk te zien in de expositieruimte van de Sociale Verzekering Bank te Groningen. In februari 2018 start ze het nieuwe jaar met een expositie in het Burromäus Hospitaal te Leer BRD. Dan volgt in mei een mooie voorjaarstentoonstelling in Galerie De Weergang in Garnwerd en vanaf september 2018 exposeert ze in het prachtige kerkje van Klein Wetsinge bij Sauwerd. Nadere informatie volgt natuurlijk!
iPhone Recording its Own Condition (No Filters), WIP