Search Tags for artw

. اگر روزی قلبت برای از دست دادن کسی یا چیزی شکست، نگران نباش. بدان که این موضوع طبیعی است. این اتفاق به این معنیست که احساسات و عواطف شفاف و پاکی در دل داری. هیچ کس دوست ندارد که افراد و اتفاقات خوب زندگیش یک روزی تمام شوند. همانطوری که هیچ کس درد و جدایی را دوست ندارد. اما بعضی اوقات ما باید چیزهایی که در ابتدا بسیار خوب هستند و بعدا تبدیل به یک پدیده ی سمّی برای روحمان میشوند را کنار بگذاریم. این را بدان که هر شروع دوباره ای قرار نیست آخرین شروع تو باشد و هر کسی که به زندگی تو پا میگذارد قرار نیست که ماندنی باشد. #نجوا_زبیان ________________________ 3/3 ____________________________ ‏ #portrait #portraitphotography #portraiture #portraits #portrait_shots #portrait_ig #portrait_today #portrait_perfection #ig_portrait #rsa_portraits #blogger #lifestyle #artw#moodyports #bleachmyfilm #rsa_portraits #discoverportrait #expofilm #top_portraits #portraitstyles_gf #bestphotogram_portraits