Search Tags for mini

Ciao Compagna di Vita😔😭. Purtroppo, dopo 13 anni e 260.000 km dobbiamo dirci addio. Grazie per tutte le serate in cui mi hai accompagnato 🙄🙈.. Grazie per non avermi mai lasciato a piedi, ma d'altronde così si fa con i veri amici❤️. So che manterrai per te tutti i segreti spifferati lì sopra 😂😂.. Insostituibile compagna di avventure del splendido decennio 18/28. Quanto mi Son sentita figa lì sopra a 18 anni solo tu lo sai😂😂😂... #Mini #One #Addio #LaMigliorMacchinaSeiStataTu 🚙💙🔞
#bỏ_qua_là_quá_tiếc 🤦🏻‍♀️ ↗️ #BALO _ cn @k _ siêu _ #mini ↙️ #2xx nhé ạ ➖đeo dc chéo và balo ( người lớn đeo chéo / em bé đeo balo chất lừ ) ➖chất liệu : da mịn / dáng trám nổi chỉ ➖xích mạ màu đồng vàng / màu xích cực hôn luôn ạ ➖sz18 ➖4 màu như hình QUÁ ĐẸP - KHÔN - ĐẢM BẢO LÀ CHUẨN - ĐẸP KO KÉM HÀNG AU luôn ạ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ADD: 203 HANG KENH / HANG CO SAN / 01282.031.323 / COD TOAN QUOC #ảnh_thật_100%_nhé_các_chế ! Thắc mắc về sản phẩm / hỏi giá hàng mới ( sz ; màu ; chất ... ) đơn cod . Xin vui lòng liên hệ : #hienchoptui . Nhân viên shop trực onl 24/24 trong giờ làm việc .
#bỏ_qua_là_quá_tiếc 🤦🏻‍♀️ ↗️ #BALO _ cn @k _ siêu _ #mini ↙️ #2xx nhé ạ ➖đeo dc chéo và balo ( người lớn đeo chéo / em bé đeo balo chất lừ ) ➖chất liệu : da mịn / dáng trám nổi chỉ ➖xích mạ màu đồng vàng / màu xích cực hôn luôn ạ ➖sz18 ➖4 màu như hình QUÁ ĐẸP - KHÔN - ĐẢM BẢO LÀ CHUẨN - ĐẸP KO KÉM HÀNG AU luôn ạ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ADD: 203 HANG KENH / HANG CO SAN / 01282.031.323 / COD TOAN QUOC #ảnh_thật_100%_nhé_các_chế ! Thắc mắc về sản phẩm / hỏi giá hàng mới ( sz ; màu ; chất ... ) đơn cod . Xin vui lòng liên hệ : #hienchoptui . Nhân viên shop trực onl 24/24 trong giờ làm việc .
#bỏ_qua_là_quá_tiếc 🤦🏻‍♀️ ↗️ #BALO _ cn @k _ siêu _ #mini ↙️ #2xx nhé ạ ➖đeo dc chéo và balo ( người lớn đeo chéo / em bé đeo balo chất lừ ) ➖chất liệu : da mịn / dáng trám nổi chỉ ➖xích mạ màu đồng vàng / màu xích cực hôn luôn ạ ➖sz18 ➖4 màu như hình QUÁ ĐẸP - KHÔN - ĐẢM BẢO LÀ CHUẨN - ĐẸP KO KÉM HÀNG AU luôn ạ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ADD: 203 HANG KENH / HANG CO SAN / 01282.031.323 / COD TOAN QUOC #ảnh_thật_100%_nhé_các_chế ! Thắc mắc về sản phẩm / hỏi giá hàng mới ( sz ; màu ; chất ... ) đơn cod . Xin vui lòng liên hệ : #hienchoptui . Nhân viên shop trực onl 24/24 trong giờ làm việc .
#bỏ_qua_là_quá_tiếc 🤦🏻‍♀️ ↗️ #BALO _ cn @k _ siêu _ #mini ↙️ #2xx nhé ạ ➖đeo dc chéo và balo ( người lớn đeo chéo / em bé đeo balo chất lừ ) ➖chất liệu : da mịn / dáng trám nổi chỉ ➖xích mạ màu đồng vàng / màu xích cực hôn luôn ạ ➖sz18 ➖4 màu như hình QUÁ ĐẸP - KHÔN - ĐẢM BẢO LÀ CHUẨN - ĐẸP KO KÉM HÀNG AU luôn ạ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ADD: 203 HANG KENH / HANG CO SAN / 01282.031.323 / COD TOAN QUOC #ảnh_thật_100%_nhé_các_chế ! Thắc mắc về sản phẩm / hỏi giá hàng mới ( sz ; màu ; chất ... ) đơn cod . Xin vui lòng liên hệ : #hienchoptui . Nhân viên shop trực onl 24/24 trong giờ làm việc .
Ketika goldy si #mini #hedgehog sharing makanan sama hagrid si #black #cat Yang ada hagridnya yang takut sama goldy 😂😂😂