Search Tags for warszawa

Jesień nadchodzi! Autumn Coffee Roasters. *** Palarnia kaw specialty, sala szkoleniowa z kursami Coffee Skills Program oraz kawowe laboratorium, z siedzibą w Płocku. Projekt, nastawiony na bezpośrednią, transparentną, współpracę z farmerami i baristami. Chcemy, by z naszych kaw czerpał przyjemność każdy, kto po nie sięgnie; nie ważne czy będzie ją pił w domu, kawiarni, czy biurze. Chcemy, aby nasze kawy miały unikalny smak i aromat, oddający specyficzne uwarunkowania plantacji i odmiany botanicznej. W naszej pracy korzystamy ze standardów jakości opracowanych przez Specialty Coffee Association. Wychodzimy z założenia, że picie dobrej kawy, to nasz codzienny wkład w spowolnianie globalnego ocieplenia i zaśmiecania planety, ale też sposób na samorozwój i dbanie o dobrą kondycję. *** Premiera: 4 maja 2019 r. Zamów paczkę kawy już dziś, ciesz się świeżo palonymi ziarnami, jeszcze przed premierą. Made locally with love. [ENG] Autumn is coming! Autumn Coffee Roasters. Specialty coffee roasters, a training room for Coffee Skills Program courses and a coffee laboratory based in Płock, Poland. This project is based on the direct, transparent, cooperation with farmers and baristas. We want, that everyone, who reaches for our coffee, could get pleasure from it. It does not matter where a person might have drunk our coffee - at home, in a cafe, in the office. We would like our coffee to have an unique flavour and aroma, which recognises the specific conditions of plantation and botanical variety. In our work, we benefit from the quality standards developed by Specialty Coffee Association. We assume , that drinking a high quality coffee is not only our daily contribution to slowing a global warming down or littering the planet, but also a chance to self-development and taking care of a good health. *** Realase: 4 May 2019 Preorder coffee today, enjoy a freshly roasted beans. Made locally with love. #madelocallywithlove #specialtycoffee #specilatycoffeeassociation #roasting #giesencoffeeroasters #AST #authorizedscatrainer #sensoryskills #brewingskills #coffee #płock #warszawa #łódź #toruń #katowice #krakow #polska #berlin #milan #london #boston #melbourne #oslo #copenhagen
On the eve of a new Premier creates here is a picture with colored pencils is There anyone among us fans of comic books or marvel movies ? Thanos is a super villain from the marvel comics universe. Mad Titan as it is called by many, was born on the planet Titan, Saturn's moon, and was very different about his race "eternal". In his youth, Thanos became fascinated with nihilism. His companion in life was death itself. Titan is known for destroying its own race from captured many worlds. He tried to seize the Land, but he fought back the Avengers. В преддверии новой премьеры создаю вот такой рисунок цветными карандашами 😊 Есть ли среди нас фанаты комиксов или фильмов Марвел ?😎 Танос супер злодей из вселенной комиксов Марвел. Безумный титан как его называют многие, родился на планете Титан, спутнике Сатурна, и сильно отличался о свой расы «вечных». В юности Танос увлекся нигилизмом. Его спутницей по жизни стала сама смерть. Титан известен тем, что уничтожил собственную расу из захватил многие миры. Он пытался захватить и Землю, но ему дали отпор Мстители. #marvel #marvelart #illustration #customillustrations #иллюстрацииназаказ #portraitstoorder #portret #picture #портретыназаказ #comics #войнабесконечности #followmeto #Poland #warszawa