خدایی دمشگرم عجب صدایی داره @parisa_delfani
Viewed Last 20 Comments - Total Comment : 205
 • @sararamzanidlivan1372 ازادی عزیز 😘😘😘❤️❤️
 • با اجازه کپیـ... عااالیه
 • 👌👏👍
 • لایک=فالو
 • 👌🏻👌🏻👌🏻
 • 👍
 • دمت گرم
 • زنده باشی ابجی .دمت گرم .خیلی حاال کردم
 • خیلی خوبه
 • خیلی قشنگ بود دمش گرم
 • عزیزم قشنگ بود
 • صداش خوبه اما تقلید کنه صدای استاد موسیقی ایران یعنی معین عزیز را...او صدای مخملی وسوزناک استاد کجا واین صدای دخترانه زیر کجا...
 • فوقعلاده
 • اگه بشه برام بفرستین این کلیپو
 • به به
 • باهال بود
 • سربندر خوزستان
 • عالی عالی عالی بود دمش گرم
 • 😔😔😔😭😭
 • زیبا بود عالی