Search Tags for but

👉ಗುರು ನನ್ #StyleನCopy ಮಾಡುಬಹುದು #But ನನ್ #Life StyleನCopy ಮಾಡೋದಕ್ ಆಗಲ ಯಾಕೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವ್ #Timeಲೀ ಹೇಗಿರುತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ....😍