Search Tags for instamood

🧭 عمیق ترین ارتباط دوستانه من گاهاً بعد از عجیب ترین احساس بیزاری و تمایل به دوری شکل گرفته و آنان برایم ماندنی ترین شدن زندگی آن نیست ک بگویی قهر قهر تا روز قیامت زندگی جنگ هست و نیست زندگی بازی خوردن و بازی دادن است و تو باید هوشیار باشی که با مهره های شطرنجت چگونه تا کنی شطرنج هم، ضربه زدن و بیرون کردن است اما بازی با چیدن همان مهره ها که بیرون کردی ادامه دارد اینبار با نگاهی تیزتر جهان نمی ایستد و به تو فرصت نمی دهد که مدام بیرون کنی و باز از صفر شروع کنی هنر آنست که با همان مهره ها چگونه بسازی دوستی عمیق یا سطل زباله ای پر از افکار مچاله شده . ۳۱ شهریور ماهِ عجول یکشنبه . کاش این مهر نیاید . #تهرانگرام #عکاسی_خیابانی #ولگردی #hope #pray #happiness #colorful_shots #instamood #akasanjavan #anjoman_aj #akasi_asan #aksiine #ghabe_tasvir #dreaminstreets #life_is_street #ourstreets #artofvisuals #peoplescreatives #travelphoto #eyephotomagazine #capturestreets #streets_storytelling #streetleaks #streetshot #friendsinperson #streetphotographerscommunity #spicollective #zonestreet #streetlife #من_هنوز_هستم