Search Tags for king

What do you know abt that love
• می گویند"دست و پا میزند تا دیده شود" می گویم"دستشان را گرفت تا دیده شوند" می گویند"از حسادت نمیتواند ببیند که رقیب دارد" می گویم"از رقابت خوشحال میشود و سالهاست که با خودش رقابت میکند بس که رقیبی ندارد" می گویند"دیده ست که حریف نیست و خاله زنک بازی در میاورد" می گویم"نگاه کن و ببین چه کسی حریف چه کسی نیست؟" با ما از سابقه حرف بزنید! از درخشندگی ها حرف بزنید.از ماه عسل ها ،عاشقانه ها،نوستالژی های کنسرتش،تور های بین المللی،آلبوم انگلیسی،از فستیوال جهانی حرف بزنید! اما همه این ها به کنار. من برای تو حمایت را از سالیان پیش شروع کرده ام😇 @farzadfarzin1 ✨ آلبوم خاطراتت را بار دیگر برداشته ام. میدانی؟نوزده سال خاطره ات را در یک آلبوم جمع کرده ام. با برگ‌ برگش چشمانم برق میزنند و اشک شوق میبارند. و وجودم پر میشود از حسِ صدایِ تو! صدایی که با من حرف میزند، با من میخندد، با من اشک میریزد. صدایی که انگار،جایِ خون در رگ هایم جاریست. یا بهتر است بگویم، قلبم در هر هشت دهُمِ ثانیه صدای تو را برایم زنده میکند. تو برای من هفت شین ساختی. من از تو جان گرفتم.اصلا برای همین است که اینجا هستم. تو برای من میخوانی و من برای تو،میسازم لبخندت را. من اینجا هستم تا به اندازه ی ابد و یک روز کنار صدایت بمانم.تا سازِ لحظه لحظه ات را کوک کنم. من اینجا هستم تا برای تو،لبخند بسازم.لبخندی به بلندای یلدا، به ژرفای اطلس، به درخشندگی آفتاب اولین روز بهار! تا آب کند دل هر آنکه را که نتواند دید میدانی تو دوست نداری یکنواخت باشی و من این را میدانم! تو روز به روز پیشرفت میکنی! و این پیشرفت توست، این قدرتِ صدایِ روز افزونِ توست که تو را در قله ی افتخارات زندگی نگه میدارد! تو را در اوج نگه میدارد. میدانی مثال تو مانند عقابی ست که بر فراز ابر ها پرواز میکند! همه فاصله شان را از زمین اندازه میگیرند.اما تو، زمین برایت معنایی ندارد؛ تو آسمان ها را فتح کرده ای! تا زمانی که تو آسمان موسیقی زندگیمان باشی، ما ستارگانت خواهیم بود، ستاره هایی که هیچ گاه آسمانشان را حتی در طوفانی ترین لحظات تنها نخواهند گذاشت! . Text: @im_farzwdi Edit: @mehdienayati1 #تا_ابد_و_یک_روز_کنار_صدایت_می_مانم @farzadfarzin1 #فرزادفرزین #فرزاد_فرزین #اتحاد #فرزادی # #farzadfarzin #farzad_farzin #the_best_iranian_pop_singer #king #showman #showmanist #musician #song_writer #shanzelize #celebrity #international #music #pop #iranian
• می گویند"دست و پا میزند تا دیده شود" می گویم"دستشان را گرفت تا دیده شوند" می گویند"از حسادت نمیتواند ببیند که رقیب دارد" می گویم"از رقابت خوشحال میشود و سالهاست که با خودش رقابت میکند بس که رقیبی ندارد" می گویند"دیده ست که حریف نیست و خاله زنک بازی در میاورد" می گویم"نگاه کن و ببین چه کسی حریف چه کسی نیست؟" با ما از سابقه حرف بزنید! از درخشندگی ها حرف بزنید.از ماه عسل ها ،عاشقانه ها،نوستالژی های کنسرتش،تور های بین المللی،آلبوم انگلیسی،از فستیوال جهانی حرف بزنید! اما همه این ها به کنار. من برای تو حمایت را از سالیان پیش شروع کرده ام😇 @farzadfarzin1 ✨ آلبوم خاطراتت را بار دیگر برداشته ام. میدانی؟نوزده سال خاطره ات را در یک آلبوم جمع کرده ام. با برگ‌ برگش چشمانم برق میزنند و اشک شوق میبارند. و وجودم پر میشود از حسِ صدایِ تو! صدایی که با من حرف میزند، با من میخندد، با من اشک میریزد. صدایی که انگار،جایِ خون در رگ هایم جاریست. یا بهتر است بگویم، قلبم در هر هشت دهُمِ ثانیه صدای تو را برایم زنده میکند. تو برای من هفت شین ساختی. من از تو جان گرفتم.اصلا برای همین است که اینجا هستم. تو برای من میخوانی و من برای تو،میسازم لبخندت را. من اینجا هستم تا به اندازه ی ابد و یک روز کنار صدایت بمانم.تا سازِ لحظه لحظه ات را کوک کنم. من اینجا هستم تا برای تو،لبخند بسازم.لبخندی به بلندای یلدا، به ژرفای اطلس، به درخشندگی آفتاب اولین روز بهار! تا آب کند دل هر آنکه را که نتواند دید میدانی تو دوست نداری یکنواخت باشی و من این را میدانم! تو روز به روز پیشرفت میکنی! و این پیشرفت توست، این قدرتِ صدایِ روز افزونِ توست که تو را در قله ی افتخارات زندگی نگه میدارد! تو را در اوج نگه میدارد. میدانی مثال تو مانند عقابی ست که بر فراز ابر ها پرواز میکند! همه فاصله شان را از زمین اندازه میگیرند.اما تو، زمین برایت معنایی ندارد؛ تو آسمان ها را فتح کرده ای! تا زمانی که تو آسمان موسیقی زندگیمان باشی، ما ستارگانت خواهیم بود، ستاره هایی که هیچ گاه آسمانشان را حتی در طوفانی ترین لحظات تنها نخواهند گذاشت! . Text: @im_farzwdi Edit: @mehdienayati1 #تا_ابد_و_یک_روز_کنار_صدایت_می_مانم @farzadfarzin1 #فرزادفرزین #فرزاد_فرزین #اتحاد #فرزادی # #farzadfarzin #farzad_farzin #the_best_iranian_pop_singer #king #showman #showmanist #musician #song_writer #shanzelize #celebrity #international #music #pop #iranian_exol
Tyrannosaurus Rex. Mi dinosaurio favorito desde pequeño, por ahí tengo una libreta donde hay dibujos míos de cuando tenía 6 años de edad y desde entonces me gustaba. Dibujo hecho a pluma bic y tintas. #tyranosaurus #rex #dinosaurio #dibujo #ink #bic #king