Search Tags for mensphysique

☑️Tomorrow marks 7 weeks into prep, currently sitting at 180lb right now which is a total of 9.5 pounds lost so far 🙌🏻 Honestly feeling great both mentally and physically, still eating lots of food and doing very minimal cardio. Slow and steady wins the race when it comes to dieting, the goal is to come in extremely conditioned while retaining as much added tissue as possible. 22 more weeks to go 👌🏻 . . ➡️ Crazy to think here we are back again In the same spot, prepping for another show, close to 2 years later. A lot has changed since then, but one thing that hasn't is my passion and my determination of wanting to bring the best package I possibly can to the stage👊🏻
Something I’ve been practicing and that I’m still learning is that your mind is your strongest muscle. Train it every day because the body is a reflection of your mentality. A simple positive outlook on life will go much farther than you think 🙌🏼
Live you life by the hour not the day. What will you achieve in the next hour? > Frank Zane
Supplement-Saturday #3 CURCUMIN is the active ingridient in tumeric, is also found in low amounts in ginger and is often associated with the yellow colour of curry spices. It is known for its anti-inflammatory effects even in the gut what leads to better digestion, but also helps with alleviating cognitive decline, keeping the heart healthy, reduces lipid and plaque levels in arteries, is an antioxidant, may decrease depression symptoms and even reduces the risk of diabetes. BUT WAIT there is more! It increases nitric oxide and is also an angiogenesis inhibitor. Therefore it inhibits fat mass expansion! It literally slows weight gain, blocking angiogenesis has been shown to "KILL" existing adipose tissue and it browns white adipose tissue which literally can burn calories by itself. CURCUMIN can literally almost do everything!🤯 Now to the downside. Curcumin has poor bioavailability and is taken therefore with black pepper extract known as Piperin/Bioperin. I take 1-2caps each containing 600mg Tumeric and 5mg Black Pepper a day with meals.😁 #healthy #supplements #saturday #bodybuilding #fitness #vegan #mensphysique #diet #daily #fatloss #gym #instadaily #lifestyle #nike #underarmour #crossfit #fit #prep #tumeric #curcuma #health #gains #muscle
Push until it hurts, then keep going. That’s where the real growth begins.
😂😂😂😂 Que exercício e esse galera ? 😱
Om en rörelse visuellt ser korrekt och bra ut, men känns konstig eller rent av gör ont, whats going on? 🤕 När du lär ut nya rörelser, vare sig det är till dig själv, en vän eller till en klient så är det viktigt att fråga om hur och var rörelsen känns. Detta är ovärderlig feedback som kan vara skillnaden mellan att en övning ska vara användbar för personen överhuvudtaget, eller rent av behövas bytas ut. Vi lägger ofta enormt stor vikt på hur en rörelse ser ut, och mindre vikt på hur den faktiskt känns, speciellt när vi instruerar andra. 🤕 Problemet med detta är att vi ifrån utsidan inte kan se hur leden och dess mikrokomponenter interagerar med varandra under själva rörelsen, vi kan enbart se dom stora rörelserna av skelettdelarna (extension, flexion, utåtrotation, inåtrotation m.m). I mer nördiga termer innebär detta att vi kan se Osteokinematiken bakom rörelsen men inte Arthrokinematiken. Att ett bensegment rör sig korrekt innebär inte nödvändigtvis att motsvarande led rör sig felfritt och behåller sin strukturella integritet. 🤕 Exempelvis, vid tillsynes perfekta utföranden av rodd och rotatorkuffs-övningar så tenderar vissa personer att få ont i framsidan av axeln.Om man bara tar hänsyn till hur armen och skulderbladet rör sig så är det svårt att hitta något fel och det är lätt att man blir konfunderad och uppgiven. 🤕 Däremot, är man medveten om att ledens tillstånd inte nödvändigtvis matchar det perfekta visuella utförandet så kan man börja klura på att det förmodligen i detta fallet är ledhuvudet som glider framåt i axelkapseln och klämmer t.ex nerver, ligament och/eller senor på framsidan av axeln. Detta trots att rörelsen ser tillsynes perfekt ut från utsidan. 🤕 För att lösa detta problemet (att få rörelsen/övning att både kännas och se bra ut) krävs det oftast mer specifik coaching och ett annorlunda mentalt fokus. 🤕 Detta är varför det är extremt viktigt att inte bara kolla så att rörelsen ser korrekt ut, utan att även kommunicera om feedback för hur det faktiskt känns i kroppen.