Search Tags for photography

Drastic difference from last year’s #firstdayofschool We picked up a smiling boy at end of day 🍎
Một người không thể chữa lành vết thương cho chính mình thì làm sao có thể xoa dịu nỗi đau của người khác?
・ ・ フレアスカートと無縁になってきた🤷‍♀️🤷‍♀️ ・ ・