تاج سرم سعید جون💜💚💚💚💜💚
‏در سه حالت میتونی برای دیگران مهم باشی : ۱. خوشگل باشی ۲. پولدار یا مشهور باشی ۳. بمیری
داداش گلم محمدجووووووووون
عروسی امشب 96/09/23
واقعا خطاست
دل بستن مثل پرت کردن سنگی تودریاست ولی دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست
♚ رَفـــــــت و گـفت: خــُـدانـگهــدارت گـُــفــتـم بـــرو، ولــے اَگــَــر سـَــــرِ راهــَــت خــُـدا را دیــدے بـــِـگو: دل شــکستــه ღ نـگهــدار نـَــمـے خـواهـد...😔💔
عکس دوم و سومی درخواستی آقای حبیب قابلمه
جنگلهای اینالو