🌸Psikoterapide değişim nasıl gerçekleşir? 🌸Gerek psikoterapi gerek psikanalizle ilgili yanlış bir varsayım bulunmaktadır. Konuşarak, anlatarak ve doğru yorumları alarak sorunları halledebilmemizin ve mutlu olabilmemizin mümkün olduğu varsayılır. 🌸Ancak kimse kendi hayatının sorumluluğunu almadan, riske girmeden, kendi hayatıyla ilgili aktif kararlar vermeden değişemez. 🌸Psikoterapistle kurulan ilişkinin iyileştirici gücü, doğru yorumlarla hayatın doğru noktalarına bakabilmek ve diğer faktörler her ne kadar değişim için gerekli olsa da eğer kişi kendi hayatında aktif bir rol almazsa, sadece hayatına dair içgörü kazanmış olur. Beklenen değişim ise gerçekleşemez. #psikoterapi #psikoloji #psikolog #terapi #terapist #ilişki #ilişkiler #değişim #gelişim #psikanaliz #karar #yorum #yaşam #istanbulpsikolog
🍂Depresyondaki bireylerin erken çocukluk dönemleri incelendiğinde kayıp ve ayrılık yaşantıları dikkat çekmektedir. 🍂 Bebek, dünyaya geldiğinde sakinleşebilmek ve duygularını düzenleyebilmek için annesine ihtiyaç duyar. Annesinin orada olduğunu ve ihtiyaçlarını karşıladığını bilmek, kendisini güvende hissetmesini sağlar. 🍂Başa çıkamadığı bir durumla karşılaştığında ise annesini aramaya başlar. Bulamadığında önce endişelenir, sonrasında daha çaresiz ve kayıtsız bir duruma geçer. 🍂Özellikle ilk 6 ayda yaşanan travmatik ayrılık yaşantıları, ileriki yaşamda gözlenen depresyon ile bağlantılıdır. 🍂Ölüm gibi ciddi bir kayıp da depresyon üzerinde etkilidir. 🍂Çocuğun 2 yaş öncesi gibi, gelişimsel olarak olayları sadece iyi ve kötü olarak kategorize ettiği bir dönemde yaşadığı kayıp, bu olaydan kendisini sorumlu tutmasına ve bu kaybın nedenini kendisinin kötü biri oluşuna dayandırmasına sebep olabilir. 🍂Ayrıca bazı aileler, yas tutmak yerine bu durumu inkar etmeye çalışırlar. Çocuğun yas tutması engellenebilir, ağlamaması ve güçlü olması gerektiği mesajı verilebilir ya da kaybedilen nesne olmaksızın çok daha iyi bir hayatı olacağı fikrine uyum sağlaması beklenebilir. 🍂Tüm bunlar, yaşamın ileriki dönemlerinde depresyon görülme olasılığını arttıran faktörlerden bazılarıdır. #psikopatoloji #psikoterapi #psikoloji #psikoterapist #terapist #terapi #danışmanlık #depresyon #üzüntü #kayıp #yas #hüzün #ayrılık #yalnızlık #bebek #çocuk #bebeklik #çocukluk #istanbulpsikolog
🍁Neden mutsuz oluruz? Aslında her canlı yaşamdan keyif almak ve mutlu olmak ister. O zaman ne olur da mutsuzluğumuza sebep olan sorunlar yaşarız?🍁Erich Fromm bunu iki duvar arasında, az güneşle büyümeye çalışan bir ağacın gelişimi ile açıklar. Ağaç çarpık bir şekilde büyür. Çünkü duvarlar arasında güneşe ulaşabilmesi için çarpık bir yol izlemesi gerekmiştir. 🍁İnsan da yükselmek, hayal ettiklerine ulaşabilmek ister. Ancak bazen şartlar bunlara düz bir yoldan ulaşmasını engeller. 🍁Bu kişi dışarıdan bakıldığında bozuk bir yolda gibi görünse de aslında gelişmeye ve yaşamına bir çözüm aramaya çalışmaktadır. 🍁Psikoterapi, kişinin her zaman gittiği yola alternatif olabilecek yeni gelişim yolları bulmasına rehberlik eder. ✨Erich Fromm, Dinleme Sanatı #psikopatoloji #psikoterapi #psikoloji #psikolog #terapist #terapi #psikanaliz #empati #mutluluk #gelişim #değişim #erichfromm #kitapönerisi #istanbulpsikolog
🔎Kitap önerisi Özellikle psikanalize ya da psikanalitik psikoterapi sürecine başlamayı düşünenlerin seveceği bir kitap. Psikanaliz nedir? Psikanalistin bu süreçteki rolü nedir? Nasıl ilerler ve ne kadar zaman alır? Seanslarda sadece cinsellikten ve çocukluk anılarından mı bahsedilir? Bu ve benzeri birçok sorunun yanıtlandığı bir kitap. ✨Neden Psikanaliz? Roger Perron #psikoloji #psikolog #psikanaliz #psikoterapist #psikanalist #psikoterapi #terapi #danışmanlık #kitap #freud #cinsellik #haftanınönerisi #kitapönerisi #istanbulpsikolog
🌸Narsisizm, genel olarak ‘kendini sevme’ olarak tanımlanmaktadır. Ancak kişinin kendini sevmesi, dengeli bir içsel dünya için gerekli koşuldur. 🌸Patolojik narsisizm ise, kişinin özellikle yakın ilişkilerini, iş ve aile hayatını olumsuz yönde etkileyen bir kişilik yapılanmasına işaret eder. 🌸Narsisistik bireyler kendilerinin çok önemli olduğu duygusunu taşırlar. Sınırsız başarı, güç, zeka ve güzellik hayalleri kurarlar. 🌸İlişkilerinde kabul görmeye, sevilmeye dair yoğun bir ihtiyaç hissederler. Güzellik, başarı, zeka gibi sahip oldukları değerler, diğer insanlar tarafından onaylanmayınca hayal kırıklığı yaşar ve yaşamdan keyif alamaz hale gelirler. 🌸Diğer insanlar tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarında ya da terk edildiklerinde, üzülmek yerine öfke ile tepki verirler. 🌸Sürekli olarak hayran olunmaya ihtiyaç duyarlarken, kendileri empati kurmak konusunda ciddi sıkıntılar yaşarlar. 🌸Çoğunlukla diğer insanları kıskanırlar ya da diğer insanlar tarafından kıskanıldıklarına inanırlar. #psikoloji #psikoterapi #psikolog #terapi #terapist #danışmanlık #narsizm #narsist #narsistik #ilişkiler #aşk #sevgi #başarı #güç #hayranlık #psikopatoloji #narcissus #istanbulpsikolog
☘️Psikoterapi nedir? Ya da psikoterapi ne değildir? ☘️Psikoterapi, bir tavsiye alma süreci değildir. Psikoterapistiniz hayatınızla ilgili doğru kararları bilen ve sizi bu kararlara yönlendiren kişi değildir. Tavsiye vermez, yönlendirme yapmaz ya da aldığınız kararlarla ilgili sizi yargılamaz. ☘️Psikoterapi, iç dünyanıza yaptığınız bir yolculuktur. ☘️Bütün yaşamınızı bir yapboz gibi düşünürsek, siz seansınıza bu yapbozun küçük parçalarını getirirsiniz. Psikoterapistiniz ise seansa getirdiğiniz bu küçük parçaları birleştirmeniz ve bütün resme ulaşmanız konusunda size rehberlik eder. ☘️Psikoterapi hayatınızı daha bütünlüklü biçimde algılamanıza yardım eder. Böylece kendinizi daha iyi tanır, korkularınıza, isteklerinize, kaygılarınıza, ilişkilerinize, yaşadığınız zorluklara daha iyi anlam verebilirsiniz. #psikoloji #psikolog #psikoterapi #psikoterapist #terapi #terapist #hayat #yaşam #mutluluk #özgürlük #ilişki #karar #kendinitanıma #istanbulpsikolog
🔸Öfke, karşılanmayan beklentiler, istenmeyen sonuçlar karşısında hissettiğimiz doğal ve sağlıklı bir duygudur. 🔸Sağlıklı bir duygu olmakla birlikte öfkemizi etkin biçimde kontrol edemediğimizde kendimize, ilişkilerimize, iş hayatımıza ciddi zararlar verebiliriz. 🔸Öfkenin genellikle ikincil bir duygu olduğu ve öncesinde hissedilen başka bir duyguya karşılık ortaya çıktığını bilmek çok önemlidir. 🔸Öfkemizin altında reddedilmişlik, hayal kırıklığı, pişmanlık, suçluluk gibi başka duygular yer alabilir. Öfkemizi daha sağlıklı ifade edebilmek için öncesinde altta yatan duygumuzu bulmalı ve bu duyguyu anlamalıyız. #psikoloji #psikoterapi #psikolog #terapi #danışmanlık #öfke #öfkekontrolü #suçluluk #pişmanlık #hayalkırıklığı #reddedilme #duygu #duygular #istanbulpsikolog #psychology #psychologist